Bedienungsanleitung Auriol IAN 94449 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol IAN 94449 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 1 Stimme mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 100/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

jätehuoltoon. Paikallisesta
kunnan- tai
kaupungintoimistosta saat
lisätietoa kierrätyspisteistä
ja aukioloajoista.
Vialliset ja käytetyt paristot on
toimitettava kierrätykseen direktiivin
2006 / 66 / EC mukaisesti. Palauta
paristot ja / tai laite tarjolla olevaan
keräyslaitokseen.
Pb
Akkujen väärä
hävittäminen
aiheuttaa
ympäristövahinkoja!
Paristoja ei saa hävittää
talousjätteenä. Ne voivat sisältää
myrkyllisiä raskasmetalleja ja ne
kuuluvat ongelmajätekäsittelyyn.
Raskasmetallien kemialliset merkit
ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg
= elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä
syystä vanhat paristot kunnalliseen
keräyspisteeseen.
TAKUU
Laite on valmistettu huolellisesti
tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja
tarkistettu huolella ennen toimitusta.
Segmenttien poisto
(Z31815A/ Z31815B/
Z31815C)
Huomautus: Poistettavat
segmentit on merkitty nuolella. Ne
on yhdistetty toisiinsa nastoilla.
Näitä voidaan työntää nuolen
suunnassa.
Puhdistus ja hoito
Puhdista tuote vain ulkopuolelta
pehmeällä, kuivalla liinalla.
Jätehuolto
Pakkaus on
ympäristöystävällista
materiaalia, jonka voit
viedä paikalliseen
kierrätyspisteeseen.
Saat lisätietoa käytettyjen tuotteiden
jätehuoltomahdollisuuksista kunnan-
tai kaupungintoimistosta.
Älä heitä käytettyä
tuotetta talousjätteisiin.
Toimi ympäristöystäväl-
lisesti toimittamalla se
asianmukaiseen
Esimerkiksi: „SUN“„SON“
„MON”MON”„TUE”
„DIE”
Vesitiiviys
Tämä kello on vesitiivis viiteen
bariin asti (englanniksi: 5 bar
water resistant) DIN 8310
mkaisesti. Kuva E näyttää sallitut
käyttöalueet. Huomaa, ettei
vesitiiviys ole mikään pysyvä
ominaisuus. Se tulisi tarkistaa
vuosittain ja ennen erityisiä
kuormituksia, koska
sisäänasennettujen tiiviste-
elementtien toiminto heikkenee
jokapäiväisessä käytössä.
Ajan merkintä
(Z31815A, Z31815E)
Kiertyvän ulkokehän
8
tehtävänä
on aikavälin merkitseminen (esim.
joggingaika). Kiertyvän ulkorenkaan
avulla kulunut aika on helppo lukea.
Kierrä ulkorengasta
8
vastapäivään ajan mittaamisen
aloittamisen merkitsemiseksi.
nuppi
2
ylös asentoon 1
5
.
Kierrä nuppia
2
kunnes haluttu
päivämäärä on säädetty
päivämäärän näyttöön
7
.
(Z31815A, Z31815E)
Viikonpäivän kielen
säätö (Z31815E)
Vedä nuppi 2. asentoon
6
, kierrä
tunti- ja minuuttiosoitinta
myötäpäivään ja säädä viikonpäivä
9
.
(Esimerkiksi: englanti – saksa)
1. Sen jälkeen kun haluttu
viikonpäivä näkyy kalenterissa
(osoittimet näyttävät tähän
aikaan klo. 3.45 aamulla),
kierrä osoittimet vastapäivään.
Viikonpäivän näyttö – „SUN“
2. Kierrä osoittimet vastapäivään,
kunnes ne sijaitsevat klo. 21.00
ja 23.15 välillä.
Viikonpäivän näyttö – „SAM“
3. Voit kääntää osoittimet jälleen
klo. 3.45 kohdalle
myötäpäivään. Kieli vaihtuu
toiseen kieleen.
Viikonpäivän näyttö – „SON“
4. Voit muuttaa kielen toistamalla
kohdat 1-3.
Rannekello
Käyttöönotto
Pariston vaihtaminen
Huomio: Vaihdatuta paristo
erikoisliikkeessä.
Näytto
1
Minuuttiosoitin
2
Nupi
3
Sekuntiosoitin
4
Tuntiosoitin
5
Asento 1
6
Asento 2
7
Päiväysnäyttö
8
Kierrettävä ulkorengas
9
Viikonpäivän näyttö
Ajan ja päiväyksen
asetus
1. Säädä kellonaika vetämällä
nuppi
2
ulos asentoon 2
6
.
2. Aseta tunnit ja minuutit
1
,
4
nuppia
2
kiertämällä.
3. Heti, kun nuppi
2
on taas
painettu takaisin
normaaliasentoonsa,
sekuntiosoitin
3
käynnistyy.
4. Vedä päiväyksen asetusta varten
Jos tuote on virheellinen, sinulla on
ostajana lakisääteiset oikeudet
esittää vaatimuksia tuotteen myyjää
kohtaan. Seuraavassa esitetty takuu
ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.
Laitteelle myönnetty takuu on
voimassa 3 vuotta ostopäivästä
lukien. Takuun voimassaolo alkaa
tuotteen ostopäivästä. Säilytä aina
alkuperäinen kassakuitti. Se toimii
todisteena tehdystä ostoksesta.
Jos kolmen vuoden sisällä tuotteen
ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy
materiaali- tai valmistusvirhe,
korjaamme tuotteen ilmaiseksi tai
toimitamme tilalle uuden tuotteen
harkintamme mukaan. Takuu
raukeaa, jos tuote on vioittunut
asiattoman käytön tai huollon vuoksi.
Takuu koskee materiaali- ja
valmistusvirheitä. Takuu ei kata
tuotteen osia, jotka kuluvat
normaalissa käytössä ja siitä syystä
pidetään kuluvina osina (esim.
paristot) tai vaurioita särkyvissä
osissa esim. kytkimessä, akuissa tai
lasista valmistetuissa osissa.
GB/IEGB/IE GB/IE
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE FIFI FI
FI FI FI FI SE SE
second hand
3
begins to run.
4. To set the date, pull the crown
2
out to 1st position
5
. Turn the
crown
2
until the required date
is set on the date display
7
.
(Z31815A, Z31815E)
Language setting for
week day display
(Z31815E)
Pull out the crown to the 2nd
position
6
and turn the hour and
minute hands clockwise to set the
desired day of the week
9
.
(Example: Bilingual day display:
English - German)
1. After the desired day appears in
the calendar frame (the hands
indicate 3:45 AM at this time),
turn the hands counterclockwise.
Day display - “SUN“
2. Turn the hands counterclockwise
until they indicate the time zone
between 9:00 PM and
11:15 PM.
Day display - “SAM“
3. Then, turn the hands clockwise
again up to 3:45 AM and
language of the day changes
over to the other.
Day display - “SON“
4. By repeating these procedures
1-3, the language of the day
changes over to the other
successively.
Example: “SUN”“SON“
“MON”“MON” TUE”
“DIE”
Watertightness
This watch is watertight to five bar
in accordance with DIN 8310.
Figure E shows the permissible
areas of use. Please note that the
watertightness is not a permanent
feature. It should be checked
annually and particularly before
subjecting it to special conditions,
as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with
daily use.
Timing (Z31815A,
Z31815E)
The bezel
8
is used to indicate a
period of time (e.g. jogging time).
The amount of time elapsed can be
read easily from the bezel.
Turn the bezel
8
in anti-
clockwise direction to mark the
start of timing.
Removing Segments
(Z31815A/ Z31815B/
Z31815C)
Note: The segments that can be
removed are marked with an arrow.
They are connected together with
pins. The pins can be pushed out in
the direction of the arrow.
Cleaning and
maintenance
Clean the product on the outside
only with a soft, dry cloth.
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable
materials, which you may
dispose of at local
recycling facilities.
Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn-out product.
To help protect the
environment, please
dispose of the product
properly when it has
reached the end of its
useful life and not in the
household waste.
Information on collection
points and their opening
hours can be obtained
from your local authority.
Faulty or used batteries must be
recycled in accordance with
Directive 2006 / 66 / EC. Please
return the batteries and / or the
device to the available collection
points.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal of
the batteries!
Batteries must not be disposed off
with domestic waste. They may
contain toxic heavy metals and are
subject to hazardous waste
treatment rules and regulations. The
chemical symbols of the heavy
metals are as follows: Cd = cadmium,
Hg = mercury, Pb = lead. That is why
you should dispose of used batteries
at a local collection point.
WARRANTY
The device has been manufactured
to strict quality guidelines and
meticulously examined before
delivery. In the event of product
defects you have legal rights against
the retailer of this product. Your legal
rights are not limited in any way by
our warranty detailed below.
The warranty for this device is 3
years from the date of purchase.
Should this device show any fault in
materials or manufacture within three
years from the date of purchase, we
will repair or replace it - at our
choice - free of charge to you.
The warranty period begins on the
date of purchase. Please keep the
original sales receipt in a safe
location. This document is required
as your proof of purchase. This
warranty becomes void if the device
has been damaged or improperly
used or maintained.
The warranty applies to faults in
material or manufacture. This
warranty does not cover product
parts subject to normal wear, thus
possibly considered consumables
(e.g. batteries) or for damage to
fragile parts, e.g. switches,
rechargeable batteries or glass
parts.
The warranty further excludes a
reduction in water tightness. The
Z31815AA
E
B
73
2
4
1
6
5
9
Z31815EDZ31815B / Z31815D
Z31815F
2
6
3
4
4
1
2
7
65
8
3
1
C Z31815C
4
1
2
6
8
3
Wristwatch
Preparations for use
Changing the battery
Note: Have batteries changed in a
specialist shop.
Display
1
Minute hand
2
Crown
3
Second hand
4
Hour hand
5
1st position
6
2nd position
7
Date display
8
Bezel (rotating outer ring)
9
Day of the week display
Setting the time
and date
1. To set the time, pull the crown
2
out to the 2nd position
6
.
2. Turn the crown
2
to set the hour
and minute hands
1
,
4
.
3. When the crown
2
is pushed
back to the normal position the
state of water tightness is not a
permanent property and should
therefore be regularly maintained.
Please note, opening and repairs
performed by unauthorized
individuals will void any warranty.
Takuu ei kata myöskään vesitiiviyden
heikentymistä. Vesitiiviys ei ole
pysyvä ominaisuus ja siitä syystä sitä
tulisi huoltaa säännöllisesti. Ota
huomioon, että takuuvaatimuksesi
raukeaa, jos kellon avaa tai korjaa
sellainen henkilö, joka ei ole
valtuutettu tehtävään.
4. Dra ut kronan
2
till pos. 1
5
för att ställa in datum. Vrid
kronan
2
tills önskat datum
ställs in på datumdisplayen
7
.
(Z31815A, Z31815E)
Språkinställning för
display för veckodag
(Z31815E)
Dra ut kronan till det 2:a läget
6
och vrid tim- och minutvisarna
medurs för att ställa in önskad
veckodag
9
. (Exempel: Tvåspråkig
dygnsdisplay: Engelska - Tyska)
1. Efter att den önskade dagen
visas i kalenderramen (anger
visarna 03:45 vid denna tid),
vrid visarna moturs.
Dygnsdisplay - “SUN“
2. Vrid visarna motsols tills de
anger tidszonen 21:00 till
23:15.
Dygnsdisplay - “SAM“
3. Vrid sedan visarna medurs igen
fram till 3:45 och dagens språk
övergår till den andra.
Dygnsdisplay - “SON“
4. Genom att upprepa förfaranden
1-3, övergår dagens språk till
den andra successivt.
Armbandsur
Förberedelser för
användning
Byte av batteri
Obs: Byt ut batterierna i en
specialbutik.
Indikering
1
Minutvisare
2
Krona
3
Sekundvisare
4
Timvisare
5
Position 1
6
Position 2
7
Datumindikering
8
Ytterring (vridbar ring)
9
Display för veckodag
Ställa in klockslag
och datum
1. Dra ut kronan
2
till pos. 2
6
för att ställa in klockslag.
2. Ställ in timmar och minuter
1
,
4
genom att vrida på kronan
2
.
3. Sekundvisaren
3
startar när
kronan
2
trycks tillbaka i
normalläge.
Z31815A
Z31815B
Z31815C
Z31815D
Z31815E
Z31815F
3
WRISTWATCH
Operation and Safety Notes
RANNEKELLO
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
ARMBANDSUR
Bruksanvisning och
säkerhetsan visningar
ARMBÅNDSUR
Betjenings- og sikkerhedshenvisninger
ARMBANDUHR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
MONTRE
Instructions d‘utilisation
et consignes de sécurité
POLSHORLOGE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
SE SE
Ta bort segment
(Z31815A/ Z31815B/
Z31815C)
Obs: De segment som kan tas bort
är markerade med en pil. Dessa
sitter ihop med stift. Dessa kan
skjutas ut i pilens riktning.
Rengöring och skötsel
Rengör produktens utsida med
mjuk, torr duk.
Avfallshantering
Förpackningen består av
miljövänligt material, som
kan lämnas på lokala
återvinningsplatser.
Information om var du kan kasta den
kasserade produkten erhåller du hos
kommunen.
Av miljöskäl: kasta ej
produkten tillsammans
med hushållsavfallet när
den kasserats, utan
säkerställ en fackmässig
avfallshantering. Du
erhåller information om
Exempel: “SUN”“SON“
“MON”“MON”TUE”
“DIE”
Vattentäthet
Denna klocka ar vattentät till fem
bar (engelska: 5 bar water
resistant) enligt DIN 8310. Bild
E visar ytterligare
användningsområden.
Observera att vattentätheten inte
är en permanent egenskap.
Vattentätheten bör kontrolleras
en gång om året, speciellt vid
belastning eftersom de
inbyggda
tätningskomponenternas funktion
försämras i dagligt bruk.
Markera tid
(Z31815A, Z31815E)
Ytterringen
8
används för att
markera en tidsperiod (t.ex.
joggningstid). Det är lätt att avläsa
den gångna tiden med hjälp av
ytterringen.
Vrid ytterringen
8
motsols för
att markera när tiden börjar.
SE SE SE
återvinningsplatser och
öppettider hos de lokala
myndigheterna.
Defekta eller förbrukade batterier
måste återvinnas enligt EU-direktiv
2006 / 66 / EC. Lämna batterier
och / eller produkten till befintliga
återvinningsstationer.
Pb
Risk för miljöskador
pga felaktig
avfallshantering av
batterier!
Batterier får inte kastas i
hushållssoporna. Batterierna kan
innehålla giftiga tungmetaller och
skall behandla som specialavfall. De
kemiska symbolerna för tungmetaller
är följande: Cd = Kadmium, Hg =
Kvicksilver, Pb = Bly. Lämna därför
förbrukade batterier till kommunens
återvinningsstation.
GARANTI
Denna apparat har tillverkats med
omsorg enligt stränga kvalitetskrav
och kontrollerats noggrant före
leverans. Om fel uppstår på
produkten gäller dina lagstadgade
rättigheter gentemot säljaren. Dessa
lagstadgade rättigheter begränsas
inte av vår garanti, som redovisas
nedan.
Du erhåller 3 års garanti på denna
apparat från och med köpdatum.
Garantitiden börjar på inköpsdagen.
Spara originalkvittot. Denna
handling behövs som bevis för
köpet.
Om ett material- eller tillverkningsfel
uppstår på produkten inom tre år
från köpdatum, reparerar eller
ersätter vi efter eget gottfinnande
produkten utan extra kostnad.
Denna garanti förfaller om
produkten skadas, används på fel
sätt eller inte underhålls.
Garantin gäller för material- eller
tillverkningsfel. Denna garanti
omfattar inte produktkomponenter
som utsätts för normalt slitage och
därför betraktas som slitdelar (t.ex.
batterier). Uteslutna är även skador
på ömtåliga delar, som t.ex. brytare,
batteripack eller delar tillverkade av
glas.
En försämrad vattentäthet omfattas
inte av garantin. Vattentäthet är
ingen bestående egenskap och bör
därför underhållas regelbundet.
Beakta att garantianspråken förfaller
om icke auktoriserade personer
öppnar eller reparerar din klocka.
Drej på kronen
2
indtil du ser
den ønskede dato på displayet
7
. (Z31815A, Z31815E)
Sprogindstilling for
ugedagsvisning
(Z31815E)
Træk kronen ud i 2. position
6
og
drej ur- og minutviserne med uret for
at indstille den rigtige ugedag
9
.
(For eksempel: Engelsk - Tysk).
1. Når den ønskede ugedag vises i
kalendervinduet (viserne vil stå i
stilling 03:45), skal viserne
drejes mod uret.
Ugedag på display - “SUN“
2. Drej viserne mod uret til de viser
en tid mellem 21:00 og 23:15.
Ugedag på display - “SAM“
3. Drej igen viserne med uret til
03:45 og dagsvisningen ændres
til det andet sprog.
Ugedag på display - “SON“
4. Ved at gentage step 1-3 kan
sprogvisningen for ugedagene
ændres.
For eksempel: “SUN”“SON“
“MON”“MON”TUE”
“DIE”
DK DK
Armbåndsur
Ibrugtagning
Udskiftning af batteri
Bemærk: Batterier bør udskiftes af
en fagmand.
Indikation
1
Minutviser
2
Kronen
3
Sekundviser
4
Timeviser
5
Position 1
6
Position 2
7
Datovisning
8
Lunette (drejelig yderring)
9
Ugedagsvisning
Indstilling af
tid og dato
1. Tiden indstilles ved at knappen
2
trækkes ud til position 2
6
.
2. Indstil timer og minutter
1
,
4
ved at dreje på kronen
2
.
3. Så snart du har drejet kronen
2
tilbage i normalstilling, starter
sekundviseren
3
.
4. Til indstilling af datoen trækker man
skruen
2
ud til position 1
5
.
Segmenter tages ud
(Z31815A/ Z31815B/
Z31815C)
Bemærk: De segmenter, som kan
fjernes, er markeret med en pil. De
er forbundet med hinanden ved
hjælp af stifter. Disse kan skubbes ud
i pilens retning.
Rengøring og pleje
Rens produktet udelukkende
udefra med en blød tør klud.
Bortskaffelse
Indpakningen består af
miljøvenlige materialer,
der kan bortskaffes ved de
stedlige genbrugscentre.
Din kommune oplyser om
muligheder for bortskaffelse af det
udtjente produkt.
Det udtjente produkt må af
hensyn til miljøet ikke
bortskaffes over det
normale
husholdningsaffald, men
skal afleveres ved det
Vandtæthed
Dette ur er vandtæt op til fem
bar (engelsk: 5 bar water
resistant) i henhold til DIN
8310.
Illustration E viser de tilladte
anvendelsesområder. Vær
venligst opmærksom på, at
vandtæthed ikke er nogen
vedvarende egenskab. Den bør
kontrolleres hvert år og især
inden særlige belastninger, da
de indbyggede
tætningselementers funktion
aftager ved daglig brug.
Tid markeres
(Z31815A, Z31815E)
Lynetten
8
er beregnet til at
markere et tidsrum (f. eks. tiden hvor
man jogger). Ud fra lynetten kan
den forløbne tid let aflæses.
Lunetten
8
drejes mod urets
retning for at markere starten
på en tidstagning.
passende genbrugscenter.
Den ansvarlige forvaltning
oplyser gerne åbningstider
og genbrugssteder.
Defekte eller brugte Batterier skal
gevindes efter direktiv
2006 / 66 / EC. Batterierne og / eller
apparatet returneres over et
indsamlingspunkt.
Pb
Miljøskader på
grund af forkert
bortskaffelse af
batterier!
Batterier må ikke bortskaffes med
husholdningsaffald. De kan indeholde
giftige tungmetaller og er underlagt
behandling af miljøskadelig affald.
De kemiske symboler for tungmetaller
er følgende: Cd = kadmium, Hg =
kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte
batterier på Deres kommunale
opsamlingsplads.
GARANTI
Apparatet er produceret
omhyggeligt efter strenge
DK DK DK
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.35 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol IAN 94449 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol IAN 94449 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
1 Bewertung

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol IAN 94449 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol IAN 94449 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol IAN 94449 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell IAN 94449
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.35 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol IAN 94449 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (615) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol IAN 94449 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien