Bedienungsanleitung Philips SCH550 Avent Thermometer

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Philips SCH550 Avent Thermometer? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 3 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips AVENT-apparat overholder alle standarder
for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugsvejleding er apparatet sikkert at anvende, ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruger du dit digitale bade- og rumter
mometer
Det digitale bade- og rumtermometer er altid klar til brug.
Du skal blot lade det yde i vandet eller placere det på en
hylde i babyens værelse.
BEMÆRK:
- Bland vandet grundigt, før du måler dets temperatur.
- Læg termometeret i badekarret, mens du fylder det.
Herved får du en hurtig og nøjagtig aæsning af
vandtemperaturen.
- Rør i vandet, mens du måler temperaturen.
- Termometeret har et temperaturmåleområde mellem
10°C og 45°C.
Batterierne kan løbe tør for strøm efter ca. 2 år. Så skal du
udskifte dem.
1 Skub godt til for at fjerne måleenheden fra
gummietuiet (g. 1).
2 Fjern dækslet til batterirummet.
3 Tag forsigtigt de ade batterier ud med en pincet.
4 Indsæt de nye batterier (to LR44 knapcellebatterier),
og sæt dækslet til batterirummet på igen. Smør lidt 
silikonefedt på kanten af dækslet til batterirummet 
for at gøre det vandtæt. Sæt derefter måleenheden 
på gummietuiet igen (g. 2).
Bemærk:
- Dette produkt må kun bruges i vand, hvis det er helt
samlet i overensstemmelse med instruktionerne.
- Når du har udskiftet batterierne, garanteres det ikke
længere, at produktet er vandtæt.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
- Bland ikke forskellige typer batterier: Alkaliske,
standard eller genopladelige
- Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i
lang tid. Lækage og korrosion kan ødelægge produktet.
- Bortskaf altid batterier på en miljøvenlig måde.
- Bortskaf batterierne på en sikker måde, og bortskaf
ikke et produkt ved at kaste det i ild.
- Brug kun batterier af den samme eller tilsvarende type
som anbefalet.
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
- Flade batterier skal tages ud af produktet.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Rengør altid produktet med ikke-ridsende
rengøringsmidler.
Risiko for at sluge batterier! Produktet indeholder et
batteri af knapcelletypen. Hvis knapcellebatteriet sluges,
kan det medføre alvorlige indvendige forbrændinger i løbet 
af kun 2 timer, og det kan føre til døden.
- Always dispose of batteries in an environmentally
friendly way.
- Dispose of batteries in a safe way and do not dispose
of a product by throwing it into a re.
- Only use batteries of the same or equivalent type as
recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always clean the product with non-abrasive cleaning
agents.
Risk of swallowing batteries!The product contains a coin 
type battery. If the coin battery is swallowed, it can cause 
severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Technical Data
2x LR44 button batteries
Temp. display: Incremental 0.2°C
Accuracy: ±1°C
Temp. Range: 10-45°C
Environment
- Non-rechargeable batteries contain substances that
may pollute the environment. Do not throw away
non-rechargeable batteries with the normal household
waste, but dispose of them at an ofcial collection point
for batteries. Always remove the non-rechargeable
batteries before you discard and hand in the product at
an ofcial collection point (Fig. 3).
- Do not throw away the product with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
an ofcial collection point for recycling. By doing this,
you help to preserve the environment (Fig. 4).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaet.
DANSK
Dit digitale bade- og rumtermometer
SCH550
Det digitale Philips AVENT-bade- og rumtermometer gør
det nemt at bestemme den ideelle temperatur til din babys
bad eller i din babys værelse. Du kan roligt lade din baby
lege med dette produkt, da termometeret er designet til at
overholde alle legetøjsstandarder i EU.
Din baby har det bedst i badet, hvis vandet har en temperatur
på mellem 36,5° C og 38° C. En temperatur på 39° C
og derover er for varmt og kan skolde din baby! Ved en
rumtemperatur på ca. 18° C har babyer det bedst, når de
sover.
Læs denne vejledning nøje, før du bruger dette produkt.
Smid ikke denne vejledning og produktemballagen væk, da
de indeholder vigtige oplysninger.
ENGLISH
Your digital Bath and RoomThermometer
SCH550
The Philips AVENT digital bath and room thermometer
allows you to conveniently determine the ideal temperature
of your baby’s bath or room. Your baby can also play with
this product safely, since the thermometer is designed to
comply with EU toy safety standards.
Your baby will feel most comfortable in bath if the water
temperature is between 36.5°C and 38°C . A temperature
of 39°C and above is too hot and your baby could get
burned! At a room temperature of about 18°C babies feel
most comfortable when sleeping.
Please read this guide carefully before using the product.
Please keep this guide and the product packaging, since they
contain important information.

This Philips AVENT appliance complies with all standards
regarding electromagnetic elds (EMF). If handled properly and
according to the instructions in this user manual, the appliance is
safe to use based on scientic evidence available today.
Using your digital bath and room thermometer
The digital bath and room thermometer is always ready for
use. Just let it oat in the water or let it sit on a shelf in the
baby’s room.
NOTE:
- Mix the water thoroughly before measuring the water
temperature.
- Put the thermometer in the tub while lling it.This
will ensure a fast and accurate reading of the water
temperature.
- Stir the water while taking the temperature
measurement.
- This thermometer has a temperature measurement
range between 10°C and 45°C.
After about 2 years the batteries may go at. You can then
replace the batteries.
1 Push rmly to remove the measurement unit from 
the rubber housing (Fig. 1).
2 Remove the battery housing cover.
3 Carefully remove the empty batteries with a pair of 
tweezers.
4 Insert the new batteries (two LR44 button 
batteries) and replace the battery housing cover.
Add some silicon grease at the edge of the 
battery housing cover to improve the water proof 
characteristics.Then reassemble the measurement 
unit onto the rubber housing again (Fig. 2).
Notes:
- This product is only to be used in water if it is fully
assembled in accordance with the instructions.
- After replacing the batteries, the waterproof status is
not guaranteed anymore.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different type of batteries: alkaline,
standard or rechargeable.
- Non-rechargeable batteries cannot be recharged.
- Remove batteries during long periods of nonuse.
Leakage and corrosion can damage the product.
Tekniske data
2 x LR44 knapcellebatterier
Temperaturvisning: Interval på 0,2°C
Nøjagtighed: ±1° C
Temperaturområde: 10-45° C
Miljøhensyn
- Ikke-genopladelige batterier indeholder stoffer,
der kan skade miljøet. Smid aldrig brugte ikke-
genopladelige batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aever dem
et ofcielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid
de ikke-genopladelige batterier, inden produktet
til sin tid kasseres og aeveres på et ofcielt
indsamlingssted (g. 3).
- Produktet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aever
det i stedet på et ofcielt indsamlingssted. På den
måde er du med til at beskytte miljøet (g. 4).
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate
folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Ihr digitales Bad- und Raumthermometer
SCH550
Mit dem digitalen Bad- und Raumthermometer Philips
AVENT können Sie ganz bequem die optimale Bad- oder
Raumtemperatur für Ihr Baby bestimmen. Sie können Ihr Baby
auch ohne Bedenken mit dem Thermometer spielen lassen, da
es allen EU- Sicherheitsnormen für Spielzeug entspricht.
Ihr Baby fühlt sich am wohlsten bei einer Wassertemperatur
zwischen 36,5° C und 38° C. Ab einer Temperatur
von 39° C ist das Wasser zu heiß und es besteht
Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer Raumtemperatur
von ca. 18° C schlafen Babys am besten.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Thermometers aufmerksam durch. Bewahren Sie diese
Anleitung und die Produktverpackung auf, da sie wichtige
Informationen enthalten.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips AVENT Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Das digitale Bad- und Raumthermometer
benutzen
Das digitale Bad- und Raumthermometer ist allzeit
einsatzbereit. Lassen Sie es einfach im Wasser schwimmen
bzw. auf einem Regal im Kinderzimmer liegen.
HINWEIS:
- Mischen Sie das Badewasser gründlich, bevor Sie die
Wassertemperatur messen.
- Legen Sie das Thermometer beim Einfüllen von Wasser
in die Badewanne. Dadurch wird eine schnelle und
exakte Messung der Wassertemperatur gewährleistet.
1
2 3
4
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.24 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Philips SCH550 Avent Thermometer denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Philips SCH550 Avent Thermometer zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Philips SCH550 Avent Thermometer mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Philips SCH550 Avent Thermometer zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Philips zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Philips SCH550 Avent Thermometer in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Philips
Modell SCH550 Avent
Kategorie Thermometer
Dateityp PDF
Dateigröße 1.24 MB

Alle Anleitungen für Philips Thermometer
Weitere Anleitungen von Thermometer

Häufig gestellte Fragen zu Philips SCH550 Avent Thermometer

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Ich habe soeben meine Temperatur gemessen, aber welche Körpertemperatur ist eigentlich normal? Verifiziert

Das hängt ein wenig davon ab, an welchem Körperteil Sie die Temperatur gemessen haben. Hier ein Überblick der normalen Temperaturen für verschiedene Messstellen: Stirn zwischen 35,8 und 37,6 °C, Ohr zwischen 36 und 37,8°C, rektal (im After) zwischen 36,3 und 37,8°C sowie oral (im Mund) zwischen 36 und 37,4°C.

Das war hilfreich (952) Mehr lesen

Welche Körperteile eignen sich am besten zum Messen der Körpertemperatur? Verifiziert

Das hängt vom Thermometer ab. Einige Thermometer wurden für bestimmte Körperteile entwickelt. Bei einem herkömmlichen Thermometer ist die rektale Verwendung die schnellste und genaueste Art, um die Körpertemperatur zu messen.

Das war hilfreich (330) Mehr lesen

Ab welcher Temperatur hat ein Mensch offiziell Fieber? Verifiziert

Eine Temperatur über 38 °C wird offiziell als Fieber betrachtet.

Das war hilfreich (245) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Philips SCH550 Avent Thermometer

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien